Pro učebnyvybavení a učební pomůcky
pro odborné učebny

Demonstrační interaktivní Bohrův model atomu

Demonstrační interaktivní Bohrův model atomu

Cena na vyžádání!
Učební pomůcka pro výuku chemie.Učební pomůcka modely atomů jsou zjednodušené modely, které znázorňují atomy, ionty, izotopy, struktury tvorby a vazby prvků, hmotnost atomů, čísla atomů.Pomocí učební pomůcky modelu atomu si žáci mohou sestavit vlastní molekuly a pochopit procesy a struktury atomů.

Model pro demonstraci při vyučování fyziky,chemie. S tímto modelem můžete názorně předvést velmi zjednodušené struktury „Bohrova modelu atomu“. Znázornit lze atomy, izotopy, ionty, konfigurace vzácných plynů, struktury tvorby a vazby prvků, iontové vazby, hmotnost atomů, čísla atomů a zařazení do periodické soustavy prvků. Pomocí modelů atomů mohou žáci sestavovat vlastní molekuly a hravým způsobem se tak naučit a pochopit procesy a struktury na atomární úrovni.

Obsah soupravy

  • 2 kompletní magnetické demonstrační modely pro učitele s bílou podložkou k zavěšení
  • 2 černá atomová jádra
  • 8 černých drah
  • 20 neutronů
  • 20 elektronů
  • 20 protonů