Pro učebnyvybavení a učební pomůcky
pro odborné učebny

Elektřina

Elektřina

7 648,00 Kč


9 254,08 Kč s DPH


ks

Souprava umožňuje vykonat celou řadku pokusů a seznámit žáky se základy obvodů, pojmem odpor, energie, práce a výkon, elektrochemie.

Přednosti soupravy

 • Jednoduché sestavení pokusů
 • stabilní uchycení prvků
 • podrobný návod, obsahující více než 120 pokusů

Základy

 • Jednoduchý elektrický obvod
 • Přepínač
 • Napětí
 • Sériové zapojení zdrojů napětí
 • Paralelní zapojení zdrojů napětí
 • Intenzita proudu
 • Vodiče a nevodiče
 • Vedou kapaliny elektrický proud ?

Elektrochemie

 • Elektrolytický článek
 • Voltův článek
 • Elektrolýza
 • Galvanizace
 • Model olověného akumulátoru
 • Kontaktní řada kovů

Tepelná energie z elektrické energie

 • Přeměna elektrické energie na teplo
 • Přeměna elektrické energie na světlo
 • Vodiče a odporové dráty
 • Vznik tepla u vodičů s rozdílným průřezem drátů
 • Tavná pojistka

Elektrický odpor

 • Ohmův zákon
 • Série měření k Ohmovu zákonu
 • Aplikace Ohmova zákona
 • Vodiče a velikost jejich odporů
 • Měrný odpor drátů
 • Ohmické odpory
 • Žárovka není ohmickým odporem
 • Sériové zapojení žárovek
 • Sériové zapojení ohmických odporů
 • Dělič napětí
 • Paralelní zapojení žárovek
 • Paralelní zapojení ohmických odporů
 • Kombinované zapojení odporů (Kirchhoffovo pravidlo)
 • Proč jsou zdroje napětí zapojované paralelně ?
 • Model potenciometru
 • Vnitřní odpor zdroje (svorkové napětí)

Práce a výkon

 • Výkon žárovky
 • Elektrická práce
 • 1 ks - Propojovací deska
 • 1 ks - Spojovací vodič 25 cm černý
 • 2 ks - Spojovací vodič 50 cm červený
 • 1 ks - Spojovací vodič 50 cm modrý
 • 1 ks - Spojovací vodič 75 cm červený
 • 1 ks - Spojovací vodič 75 cm modrý
 • 4 ks - Modul připojení
 • 5 ks - Modul přímé vedení
 • 2 ks - Modul přímé vedení se zdířkou
 • 1 ks - Modul vedení T se zdířkou
 • 4 ks - Modul vedení T
 • 5 ks - Modul vedení L se zdířkou
 • 2 ks - Modul vedení L
 • 1 ks - Modul přerušené vedení, 2 zdířky
 • 1 ks - Modul vypínač ON/OFF
 • 2 ks - Modul přepínač
 • 1 ks - Modul odpor 100 Ohm
 • 1 ks - Modul odpor 500 Ohm
 • 1 ks - Modul odpor 1 kOhm
 • 2 ks - Modul baterie 1.2V
 • 2 ks - Modul pro krokosvorku
 • 2 ks - Modul s objímkou E 10
 • 1 ks - Nádoba pro elektrolýzu
 • 1 ks - Sada vodičů a nevodičů
 • 1 ks - Sada elektrod
 • 2 ks - Žárovka E 10, 2.5 V/0.2 A
 • 2 ks - Žárovka E 10, 10 V/0.05 A
 • 1 ks - Pojistkový drát 0.1 mm
 • 1 ks - Odporový drát 0.2 mm
 • 1 ks - Měděný drát 0.2 mm
 • 4 ks - Krokosvorka s kontaktním kolíkem
 • 2 ks - Držák se zářezem a otvorem

uložení:

 • 1 ks - Plastová vložka Elektřina
 • 1 ks - Úložný box ||, malý, s krytem