Pro učebnyvybavení a učební pomůcky
pro odborné učebny

Geometrická optika názorně

Geometrická optika názorně

5 414,00 Kč


6 550,94 Kč s DPH


ks

Obsahuje celou řadu plochých modelů čoček a zrcadel různých poloměrů a tvarů. Všechny prvky jsou na magnetických podložkách, které se dají připevnit na bílou přenosnou magnetickou tabuli rozměrů 60x45 cm. 

Výhodou soupravy je velká názornost a dobrá viditelnost světelných paprsků a jejich přechodu přes optické prvky. Díky dobré viditelnosti je možné vidět chování se světelných paprsků i po průchodu více prvky, což umožňuje demonstrovat funkci základních optických přístrojů. Tabuli a laserový zdroj je nutno zakoupit zvlášť. Listy s obrázky je možné upevnit magneticky na tabuli. K soupravě je možné zakoupit nadstavbu GON+. Tato nadstavba neobsahuje soupravu GON.

Nutným příslušenstvím je laserový zdroj LG5E.

Seznam prvků soupravy:

Pracovní listy

 • Model oka
 • Fotoaparát
 • Gallileův dalekohled
 • Keplerův dalekohled
 • Korekce otvorové chyby
 • Úhloměrná stupnice

Modely optických prvků

Modely optických prvků    -   Rozměry (cm) nebo Poloměry* (cm)
 1. Dvojvypuklá čočka - 19*
 2. Dvojvypuklá čočka - 14, 5*
 3. Dvojvypuklá čočka - 23, 7*
 4. Dvojvypuklá čočka - 96, 5*
 5. Dvojdutá čočka - 51, 5*
 6. Ploskovypuklá čočka - 7, 5*
 7. Ploskovypuklá čočka - 4, 5*
 8. Ploskodutá čočka - 5*
 9. Vypuklé zrcadlo - 15*
 10. Duté zrcadlo - 30*
 11. Rovinné zrcadlo
 12. Planparalelní vrstva - 6 x 10
 13. Hranol, podstava pravoúhlý trojúhelník - 9, 7 x 6 x 11, 3
 14. Optické vlákno - 2 x 20

Dodatek a seznam pokusů

Sklo, ze kterého jsou zhotoveny optické prvky, má index lomu 1, 5 a tloušťku 15 mm. Volitelnou součástí soupravy je magnetická bílá tabule, na kterou je možno psát stíracími propiskami. Tabule se dá zavěsit na stěnu, nebo pomocí přídavného stojanu postavit na stůl do svislé polohy. Dalším příslušenstvím soupravy je čtvercová milimetrová síť na průhledné fólii a školní úhloměr (0° - 180°) . Připomínáme, že součástí soupravy není pětipaprskový laserový generátor světla (je možno si je zakoupit u naší firmy).

Nutné příslušenství:

Laserový zdroj LG5e