Pro učebnyvybavení a učební pomůcky
pro odborné učebny

Interaktivní Bohrův model atomu

Interaktivní Bohrův model atomu

Cena na vyžádání!
Učební pomůcka pro výuku chemie.Učební pomůcka modely atomů jsou zjednodušené modely, které znázorňují atomy, ionty, izotopy, struktury tvorby a vazby prvků, hmotnost atomů, čísla atomů.Pomocí učební pomůcky modelu atomu si žáci mohou sestavit vlastní molekuly a pochopit procesy a struktury atomů.

Interaktivní Bohrův model atomu je určen pro ŽÁKY.Interaktivní Bohrův model znázorňuje velmi zjednodušené struktury „Bohrova modelu atomu“. Můžeme jím znázornit atomy, izotopy, ionty, konfigurace vzácných plynů, struktury tvorby a vazby prvků, iontové vazby, hmotnost atomů, čísla atomů a zařazení do periodické soustavy prvků.

Obsah soupravy

  • 2 kompletní magnetické demonstrační modely pro učitele s černou podložkou k zavěšení
  • 2 bílá atomová jádra
  • 8 bílých drah
  • 20 neutronů
  • 20 elektronů
  • 20 protony
  • 8 žákovských modelů vždy s dvěma atomy
  • 30 protonů
  • 30 neutronů
  • 30 elektronů