Pro učebnyvybavení a učební pomůcky
pro odborné učebny

Kufřík Biologie 1

Kufřík Biologie 1

Oblíbená sada pro pokusy

12 410,00 Kč


15 016,10 Kč s DPH


ks

Učební pomůcka pro výuku biologie (přírodopisu) slouží pomůcka - kufřík biologie.

Učební pomůcka slouží pro biologické pokusy. Kufřík biologie obsahuje základní biologické pomůcky, se kterými lze realizovat více než 60 pokusů. S kartičkami s úkoly pro studenty a učitelským návodem. Pomůcky jsou uloženy v plastovém kufříku s přihrádkami.

  Slože­ní:
 • • akvári­um 1,5 l
 • • míchač­ka skleně­ná
 • • Petriho miska o Ø 80
 • • lepící páska
 • • sada biolo­gických mikros­kopic­kých prepa­rátů (25 ks)
 • • sada semen
 • • miska na prepa­rování
 • • stojan na zkumav­ky o Ø 16 mm a 25 mm
 • • kahan 75 ml
 • • hliní­ková fólie
 • • balíček 5 listů filtrač­ních papírků
 • • balíček 5 listů milime­trové­ho papíru
 • • dřevěný kolíček
 • • magne­tická jehla
 • • balíček 25 his­tologic­kých jehel č. 5
 • • montáž­ní vanička • lžičko­vá stěrka
 • • balíček 100 k­rycích sklíček • střička 7 mm × 180 mm
 • •hladká hubice o Ø 70 mm
 • • soupra­va na prepa­race
 • • gumová zátka 15 mm × 11 mm (Ø) × 19 mm
 • • gumová zátka 30 mm × 22 mm (Ø) × 35 mm
 • • prepa­rační miska
 • • balíček plaste­líny
 • • 50 mi­krosko­pických sklíček 76 × 26 mm
 • • zkumav­ka se stupni­cí 10 ml
 • • difúzní ohřívač
 • • korková zátka 25 mm × 20 mm (Ø) × 33 mm
 • • 140 n­álepek 16 mm × 22 mm
 • • miska na klíčení
 • • čepel skalpe­lu č. 20
 • • rukojeť skalpe­lu č. 4
 • • zahnuté prepa­rační kleště
 • • rovné prepa­rační kleště
 • • prepa­rační nůžky špičaté
 • • prepa­rační nůžky s kula­tým zakon­čením
 • • rtuťový teplo­měr se stupni­cí od –10° do 110°C
 • • třínož­ka
 • • 6 zku­mavek 16 mm × 160 mm
 • • 2 zku­mavky 25 mm × 200 mm
 • • krysta­lizač­ní miska 250 ml
 • • pořadač s bio­logic­kými kartič­kami
 • • kufřík
 • • příruč­ka k bio­logic­kým pokusům pro učitele
 • Rozměry kufříku jsou: 700 mm × 450 mm × 180 mm.