Pro učebnyvybavení a učební pomůcky
pro odborné učebny

Žákovské soupravy

Síťový přístroj pro napájení žákovských experimentálních světelných zdrojů.

Více info o produktu zde!


828,00 Kč
1 001,88 Kč s DPH

ks

Souprava seznamuje žáky se základní pojmy z oblasti elektrostatiky. Vodič, nevodič, náboj, funkce elektroskopu, izolant, použití Faradyovy klece.

Více info o produktu zde!


2 410,00 Kč
2 916,10 Kč s DPH

ks

Souprava seznamuje žáky s pojmy kmitání, rezonance, vlnění, frekvence.

Více info o produktu zde!


2 724,00 Kč
3 296,04 Kč s DPH

ks

Optická souprava s halogenovou žárovkou pro experimenty na stole. Tvoří též základnu pro rozsáhle pokusy na optické lavici.

Více info o produktu zde!


4 276,00 Kč
5 173,96 Kč s DPH

ks

Souprava seznámí žáky s pojmy práce, výkon, přeměna kinetická energie v elektrickou, indukce, elektromagnetsimus, transformátor.

Více info o produktu zde!


4 365,00 Kč
5 281,65 Kč s DPH

ks

Pomocí soupravy se žáci seznámí se základními pojmy z oblasti magnetismu, magnetického pole, magnetického pole Země a elektromagnetické indukce.

Více info o produktu zde!


4 400,00 Kč
5 324,00 Kč s DPH

ks

Souprava je doplňkem k soupravě Elektřina 1 a s její pomocí je možné vykonat řadu pokusů z elektroniky.

Více info o produktu zde!


5 553,00 Kč
6 719,13 Kč s DPH

ks

Stativový materiál jako nutné příslušenství k soupravám mechanika, dynamika, síly a točivý moment, kmity a vlnění, optika, nauka o teple,...

Více info o produktu zde!


5 797,00 Kč
7 014,37 Kč s DPH

ks

Se soupravou je možné vykonat základní pokusy z oblasti rotačního pohybu a vysvětlit funkci a technické řešení některých strojů.

Více info o produktu zde!


5 902,00 Kč
7 141,42 Kč s DPH

ks

Souprava může být použita buď jako demonstrační nebo žákovská. Seznamuje se základy radioaktivního měření, záření a radioaktivními látkami.

Více info o produktu zde!


6 157,00 Kč
7 449,97 Kč s DPH

ks

Optické soupravy, které umožňují sestavení pokusů na optické lavici. Optika 3 je doplněním Optika 2 především o optickou lavici a další prvky.

Více info o produktu zde!


6 391,00 Kč
7 733,11 Kč s DPH

ks

Souprava seznamuje žáky se základnimi pojmy v oblasti termodynamiky. Teploměr, změna objemu vzduchu a kapalin, skupenské teplo, proudění, sálaní tepla a další.

Více info o produktu zde!


6 600,00 Kč
7 986,00 Kč s DPH

ks

Souprava umožnuje vysvětlit základní pojmy tlaku vzduchu, měŕení tlaku vzduchu, volný pád, pokusy s magdeburskými polokoulemi, přenos zvuku ve vzduchoprádnu a další.

Více info o produktu zde!


6 950,00 Kč
8 409,50 Kč s DPH

ks

Žákovský napájecí zdroj s displejem

Více info o produktu zde!


7 299,00 Kč
8 831,79 Kč s DPH

ks

Souprava umožňuje vykonat celou řadku pokusů a seznámit žáky se základy obvodů, pojmem odpor, energie, práce a výkon, elektrochemie.

Více info o produktu zde!


7 648,00 Kč
9 254,08 Kč s DPH

ks