Pro učebnyvybavení a učební pomůcky
pro odborné učebny

Soupravy (sady, kufříky) žákovské

Souprava seznamuje žáky se základní pojmy z oblasti elektrostatiky. Vodič, nevodič, náboj, funkce elektroskopu, izolant, použití Faradyovy klece.

Více info o produktu zde!


2 196,90 Kč
2 658,25 Kč s DPH

ks

Souprava seznamuje žáky s pojmy kmitání, rezonance, vlnění, frekvence.

Více info o produktu zde!


2 540,60 Kč
3 074,13 Kč s DPH

ks

Optická souprava s halogenovou žárovkou pro experimenty na stole. Tvoří též základnu pro rozsáhle pokusy na optické lavici.

Více info o produktu zde!


4 439,60 Kč
5 371,92 Kč s DPH

ks

Pomocí soupravy se žáci seznámí se základními pojmy z oblasti magnetismu, magnetického pole, magnetického pole Země a elektromagnetické indukce.

Více info o produktu zde!


4 517,40 Kč
5 466,05 Kč s DPH

ks

Stativový materiál jako nutné příslušenství k soupravám mechanika, dynamika, síly a točivý moment, kmity a vlnění, optika, nauka o teple,...

Více info o produktu zde!


5 211,20 Kč
6 305,55 Kč s DPH

ks

Souprava seznámí žáky s pojmy práce, výkon, přeměna kinetická energie v elektrickou, indukce, elektromagnetsimus, transformátor.

Více info o produktu zde!


5 388,90 Kč
6 520,57 Kč s DPH

ks

Souprava seznamuje žáky se základnimi pojmy v oblasti termodynamiky. Teploměr, změna objemu vzduchu a kapalin, skupenské teplo, proudění, sálaní tepla a další.

Více info o produktu zde!


5 772,60 Kč
6 984,85 Kč s DPH

ks

Optické soupravy, které umožňují sestavení pokusů na optické lavici. Optika 3 je doplněním Optika 2 především o optickou lavici a další prvky.

Více info o produktu zde!


6 054,20 Kč
7 325,58 Kč s DPH

ks

Souprava umožnuje vysvětlit základní pojmy tlaku vzduchu, měŕení tlaku vzduchu, volný pád, pokusy s magdeburskými polokoulemi, přenos zvuku ve vzduchoprádnu a další.

Více info o produktu zde!


6 421,50 Kč
7 770,02 Kč s DPH

ks

Souprava je doplňkem k soupravě Elektřina 1 a s její pomocí je možné vykonat řadu pokusů z elektroniky.

Více info o produktu zde!


6 685,10 Kč
8 088,97 Kč s DPH

ks

Se soupravou je možné vykonat základní pokusy z oblasti rotačního pohybu a vysvětlit funkci a technické řešení některých strojů.

Více info o produktu zde!


7 262,60 Kč
8 787,75 Kč s DPH

ks

Souprava seznámí žáky s pojmy magnetické pole cívky, geomagnetické pole, pravidlo "třech prstů", motor, generátor, princip měřícího elektromagnetického přístroje.

Více info o produktu zde!


7 537,70 Kč
9 120,62 Kč s DPH

ks

Souprava může být použita buď jako demonstrační nebo žákovská. Seznamuje se základy radioaktivního měření, záření a radioaktivními látkami.

Více info o produktu zde!


7 594,40 Kč
9 189,22 Kč s DPH

ks

Se soupravou je možné vykonat základní pokusy z oblasti měření fyzikálních veličin a demonstrovat působení síly,

Více info o produktu zde!


8 119,10 Kč
9 824,11 Kč s DPH

ks

Optické soupravy, které umožňují sestavení pokusů na optické lavici. Souprava Optika2 vyžaduje Stativový materiál a je doplněním soupravy Optika 1. Pro druhý stupeň ZŠ.

Více info o produktu zde!


9 462,70 Kč
11 449,87 Kč s DPH

ks